Regulamin

Regulamin - podstawowe informacje

I. Zasady wynajmu

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z właścicielami Ośrodka.

2. Każda osoba mieszkająca w Ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej Ośrodka. W związku z powyższym po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty; legitymację szkolą lub studencką) podczas meldunku.

3. Płatność za pobyt pobierana jest przelewem bankowym i i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

4. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności właścicieli Ośrodka lub ich reprezentanta.

5. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

6. W sezonie wysokim wymiany następują wyłącznie w piątki, soboty i niedziele.

7. Pościel w domkach wymieniana jest co 7 dni.

8. Opłata za wymianę dodatkowego kompletu pościeli (pranie częściej niż raz w tygodniu) wynosi 20 zł.
9. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

II. Zasady korzystania z obiektu

1. Goście korzystający z wypoczynku w Ośrodku zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli Ośrodka.

2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielom Ośrodka lub ich reprezentantom na miejscu.

3. Goście wynajmujący domek ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z ich winy jak również odwiedzających ich osób. W razie trwałego zniszczenia powstałego z winy użytkownika, będzie on zobowiązany pokryć 3-krotną równowartość przedmiotu zniszczonego.

4. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.

7. Osoby opuszczające lub wchodzące do Ośrodka po godz 21.00 proszone są o zamykanie bramy wjazdowej.

8. Na terenie ośrodka zabronione jest:

   a. zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki

   b. Nieprzyzwoite, wulgarne zachowania

   c. Zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka

   d. Mycia samochodów

   e. Skrobania ryb poza miejscem wyznaczonym przez obsługę Ośrodka

   f. Zabijania komarów i innych insektów na ścianach domków i sanitariatów

   g. palenia ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym

9. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

10. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony właścicielom Ośrodka.

11. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych do 10kg z opłata 15zł/dobę, po uprzednim zgłoszeniu właścicielom Ośrodka. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

12. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

13. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego właścicielom Ośrodka w celu dorobienia klucza lub wymiany zamka i uiszczenia związanej z tym opłaty.

14. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

15. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.

16. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza.

17. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody właścicieli Ośrodka.

18. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka.

19. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie Ośrodka, znajdujących się przy parkingu.

20. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

III. Plac zabaw

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

2. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych, które są za nie w pełni odpowiedzialne.

3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

IV. Postanowienia końcowe

1. Dokonanie rezerwacji i wpłaty zadatku jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Życzymy udanego i niezapomnianego wypoczynku.