Atrakcje

Atrakcje naszego rejonu - Beskid Niski - Folusz

Zapraszamy gorąco w Beskid Niski, gdzie piękne widoki, cisza i spokój, współgrają z widocznymi śladami burzliwej historii tych ziem i ich mieszkańców. Tutaj możesz liczyć na prawdziwą wędrówkę po najmniej uczęszczanych i odwiedzanych górach z gęstą siecią szlaków turystycznych. Parki narodowe i rezerwaty, wspaniałe w swym kształcie i wyposażeniu cerkwie, zarośnięte cmentarze, opuszczone łemkowskie chałupy, kapliczki, cmentarze wojenne i wszechobecne ślady kultury łemkowskiej to magnesy przyciągające coraz większą rzeszę miłośników tych jakże mało znanych ziem.

sciezka edukacyjna

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy chroni w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Ponad 90% powierzchni parku zajmują lasy. Najwyższy szczyt w parku to Wątkowa 846 m n.p.m. Istnieją tu trzy obszary ochrony ścisłej: Magura Wątkowska (1189 ha), Kamień (378 ha) i Zimna Woda (841 ha), jest rezerwat skalny Kornuty i pomnik przyrody Diabli Kamień.

Kopalnia-a

Kopalnia Ropy Naftowej „Folusz”

Kopalnia Folusz znajduje się w rejonie Woli Cieklińskiej. Zlokalizowano i urządzono w niej ekspozycje starych urządzeń naftowych poświęconych historii przemysłu naftowego. W II poł. XIX w. ówczesna austro-węgierska prowincja Galicja przeżywała „gorączkę naftową”. Ślady fortun przedsiębiorców oraz pierwsze urządzenia wydobywcze i przetwórcze oleju skalnego znajdują się na trasie szlaku naftowego, podobnie jak miejsca związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza - wynalazcy lampy naftowej.

sciezka edukacyjna

Ścieżka przyrodnicza „Folusz”

Jest to ścieżka przyrodnicza zlokalizowana w najbardziej na północ wysuniętej części Magurskiego Parku Narodowego, w pobliżu letniskowej miejscowości Folusz. Prowadzi z doliny potoku Potasówka, gdzie znajduje się pierwszy przystanek ścieżki i prowadząc do dwóch osobliwości przyrody - Wodospadu Magurskiego i Diablego Kamienia, kończy się w dolinie potoku Kłopotnica. Długość trasy to 4 km, na której zlokalizowano 12 przystanków z krótkim opisem danego miejsca.

trasy

Trasy turystyczne

W Foluszu znajduje się węzeł szlaków turystycznych. Odcinek szlaku zielonego Folusz - Nowy Żmigród - Ożenna obfituje w rozległe panoramy m.in. z masywu Bucznika, z góry Grzywackiej, ze wzgórz nad Kątami czy z Wysokiego. Nam tym odcinku prowadzi także przez Magurski Park Narodowy, przemierzając w nim jeden z Obszarów Ochrony Ścisłej: "Kamień". Przy wejściu do MPN znajduje się miejsce do wypoczynku z ławami, stołami i miejscem na ognisko.

trasy rowerowe

Szlaki rowerowe

W Beskidzie Niskim nie ma w zasadzie miejsc, do których nie dałoby się dotrzeć rowerem. Jedynymi formalnymi ograniczeniami są tereny Magurskiego Parku Narodowego, czy rezerwaty przyrody. Do wielu z tych miejsc zostały wyznakowane szlaki rowerowe,które są drugimi obok szlaków pieszych, najczęściej spotykanymi w terenie. Są oznaczone w formie specjalnych tabliczek, drogowskazów lub też malowane są na drzewach i słupach.